Naša misija
1 kemoterapija

Pomoći oboljeloj djeci i njihovim roditeljima

Moralno i društveno siromaštvo je navelo skupinu građana sa područja Tuzlanskog kantona koji su većina roditelji djece koja su izliječena,zaliječena ili se liječe da se udruze i da djeluju kao jedno.

arrow
Naša Vizija
odjeljenje 2

Obezbijediti kvalitetne uslove liječenja

Činjenica koju ne treba više skrivati- da sa područja tuzlanskog kantona najviše obolijevaju djeca od leukemije i od drugih maligniteta je morala dovesti do udruživanja ovakvoga udruženja.

arrow
Naši Projekti
naslovna odjeljenje4

Aktuelni projekti udruženja PIPOL

Projekat adaptacije Odjeljenja za hematologiju i onkologiju na Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla.

arrow

O nama

Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti «PIPOL» Tuzla je nevladino, samostalno i interesno udruženje, dobrovoljno udruženih gradjana koji su se udružili radi ostvarivanja lišenih i zajedničkih razvojnih i socijalnih interesa i potreba i pri tome nema namjeru sticati profit. Do osnivanja je došlo zbog činjenice koju ne treba više skrivati - da je Tuzlanski kanton vodeći Kanton u FBiH po broju oboljele djece od leukemije i drugih malignih oboljenja. Svjesni «moralne i duhovne osakaćenosti» kao i siromaštva naše današnjice ipak smo optimisti u nadi da će se pronaći rješenje za ovu ugroženu i ogorčenu populaciju društva, u pomaku i «koraku naprijed» a u cilju bolje današnjice i sutrašnjice...

Predsjednik Udruženja
Amra

Amra Saračević

Po zanimanju socijalni radnik.Volonter udruženja od 2007g.Predsjednik Udruženja od početka 2012.g. Ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Udruženja te za realizaciju programskih ciljeva.Angažovana na pripremi i implementaciji projekata,kao i na drugim aktivnostima u skladu sa Statutom i drugim aktima.Kontakt: udruzenje_pipol@hotmail.com

NaŠi Članovi
 • WP20171208200552Pro

  Amira Osmić

  Koordinator i član Upravnog odbora

  Po zanimanju ing.informatike,član Udruženja od 2013g. Obavlja poslove vezane za web prezentaciju,te prema potrebama učestvuje u realizaciji aktivnosti i projekata.


 • Behrudin Zahirović

  Član Upravnog odbora
 • Sedina Mujanović

  Član Upravnog odbora
 • Edina Fetić

  Član Upravnog odbora
 • Senad Puzić

  Član Upravnog odbora
 • Vahida Isić

  Član Upravnog odbora
 • Nedim Čehajić

  Član Nadzornog odbora
 • Elvira Đogić

  Član Nadzornog odbora
 • Mirza Rožnjatović

  Član Nadzornog odbora