Naša Vizija

1.obezbijediti što kvalitetnije uslove u liječenju djece u Tuzli

2.Osnivanje psihosocijalnog centra koji bi bio ujedno i rehabilitacioni centar za bolesnu i izliječenu djecu

3.osnivanje donorske mreže koštane srži

4.zaštita djece od poroka u društvu(alkohola,droge) i drugo

5.jačanje kapaciteta udruženja,obezbjeđenje što kvalitetnije usluge djeci i njihovim roditeljima

Činjenica koju ne treba više skrivati- da sa područja Tuzlanskog kantona najviše obolijevaju djeca od leukemije i drugih maligniteta je morala dovesti do osnivanja ovakvog Udruženja.

Moralno i duhovno siromaštvo je natjeralo ovu obilježenu populaciju društva da ukaže na potrebu razvijanja humanosti,pomoći drugima i napretku ka ostvarivanju viših ciljeva.

Edukacija i informisanje svih onih koji su u kontaktu sa oboljelom djecom kao i uključivanje šire društvene zajednice sa svim dostupnim vidovima pomoći onima koja je istinski potrebna su osnov za postojanje ovog Udruženja.

S obzirom da su ovo naši početnički koraci program rada Udruženja će se dopunjavati.Bitno je istaći da imamo ozbiljne namjere, da je rad u Udruženju volonterski i da očekujemo Vašu moralnu kao i finansijsku potporu potrebnu za naš dalji rad.