Mi hoćemo bolje i više

O MALIGNIM OBOLJENJIMA Amra

Projektom „Mi hoćemo više i bolje“ koji se realizovao pod pokroviteljstvom Vlade TK u period od Jula 2011. Godine do Decembra 2011. godine Udruženje „PIPOL“ Tuzla je željelo educirati društvo o povećanom broju djece oboljele od malignih oboljenja s ciljem da poboljšamo mogućnosti za oboljelu djecu i kroz integraciju i reintegraciju u društvo na području TK ali i vršimo uticaj na vlasti kao i Mendžment UKC-a Tuzla u cilju stvaranja uslova za liječenje oboljih mališana u Tuzli, na Klinici za dječije bolesti.
Ciljana grupa su nam bili djeca oboljela od malignih oboljenja kao i djeca koja su završila proces liječenja i njihove porodice  kao primarni korisnici projekta, vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou te cjelokupno stanovništvo na području TK kao sekundarni korisnici projekta. Opšti cilj realizovali smo kroz niz aktivnosti koje su implementirane u okviru ovog projekta.