Mi smo uz tebe

poems48
MI SMO UZ TEBE

1.NAZIV PROJEKTA: MI SMO UZ TEBE

2. NAZIV UDRUŽENJA: Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti „PIPOL“ Tuzla

Ismeta Mujezinovića 7, Tuzla

Tel: 062/102-031

Tel: 061/ 535-220

E-mail : osadija@hotmail.com

3.OBLAST NA KOJU SE ODNOSI PROJEKAT I OPIS KONKRETNOG PROBLEMA KOJI SE RJEŠAVA REALIZACIJOM PROJEKTA:

Zaštita porodica sa bolesnom djecom uz angažovanje većeg broja volontera.

Emocionalna,ekonomska,socijalna/društvena podrška djeci oboljeloj od leukemije i drugih malignih bolesti kao i njihovoj užoj porodici

4.CILJEVI PROJEKTA:

Ekonomska podrška porodicama oboljele djece u cilju olakšavanja finansijskog uticaja tretmana/liječenja, brige/staranja i reintegracije u društvo.

Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti je nevladino, neprofitabilno, višenacionalno udruženje koje vodi brigu o djeci koja su bolesna od leukemije i drugih maligniteta,zatim o djeci koja su zaliječena ili izliječena od oboljenja koja su već navedena kao i o njihovim porodicama.

Udruženje svojoj populaciji pokušava da olakša svakodnevnicu, lakše suočavanje sa bolešću i sigurniji život.Osnovano je sa ciljem pružanja finansijske i tehničke pomoći ugroženim kategorijama, saradnje sa kantonalnim i općinskim službama.

Udruženje planira obučiti i angažovati veći broj volontera za ostvarivanje svojih ciljeva.

Glavni cilj udruženja je edukacija šire javnosti o povećanju malignih oboljenja na Tuzlanskom kantonu kod djece kao i pomoći oboljeloj djeci.

5.OPIS PROJEKTA:

Kupovina majica , kačketa i bedžova na kojima bi se štampali logotip udruženja kao i njihova daljnja prodaja.

Izrada brošura u saradnji sa doktorima(hematolog-pedijatar,dječiji psiholog,psiholog)

u kojima bi bilo detaljno opisano kako se nositi sa bolešću.

6.BUDŽET PROJEKTA:

-Plan kupovine majica i kačketa 1000 kom x 2,50 KM 2.500,00 KM

-Oslikavanje logotipa Udruženja na majicama

i kačketima 1000 kom x 0,50 KM 500,00 KM

-Izrada bedžova i brošura 1000 kom x 2,00 KM 2.000,00 KM

7.NAČIN PRAĆENJA PROJEKTA :

Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom sredstava javnog informisanja , i to:

RTV Slon Tuzla, Studio D, Srebrenik radio, Dnevne novine AVAZ, Tuzlanski list, TV TPK.

8.OVLAŠTENO LICE ZA REALIZACIJU PROJEKTA :

Milinović Siniša

Ismeta Mujezinovića 7, Tuzla

Tel: 061/193-147

Broj računa : 3386302200843330 UniCredit Zagrebačka banka