Organizovana posjeta cirkusu

CirkusCirkor 21

Organizovana posjeta cirkusu

-Izrada Molbe za finansiranje, odnosno kupovinu 40 ulaznica za organizovanu porodičnu posjetu cirkusu koji je gostovao u Tuzli.

-Molba predata Mikrokreditnoj organizaciji Partner Tuzla, nakon obavljenog razgovora sa saradnicima direktora Mikrokreditne organizacije.

-Odobreno je 400,00 KM u te svrhe, pa sam skupa sa predstavnikom Mikrokreditne organizacije Partner obavila razgovor i sklopljen je usmeni dogovor sa vlasnikom cirkusa i menadžerom cirkusa da se ulaznice za ovu svrhu smanje sa cijenom od 14,00 KM na iznos od 10,00 KM kako bi mogla obezbjediti veći broj ulaznica. Ukupno je Mikrokreditna organizacija Partner kupila 40 ulaznica.

-Izradila sam Zahvalnice Vladi Tuzlanskog kantona, Mikrokreditnoj organizaciji Partner Tuzla kao i vlasniku Cirkusa na njihovom učešću u donaciji..