Ti i ja, drugara dva

0171007.48

Projekat "Ti i ja, drugara dva" se realizuje pod pokroviteljstvom Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla.

Cilj ovog projekta je edukacija svih društvenih skupina a posebno vršnjaka o povećanju broja oboljele djece od malignih oboljenja,  te potrebi integracije i resocijalizacije izliječene djece u normalne životne tokove. Posebna pažnja u okviru ovoga projekta će se posvetiti edukaciji školaraca, koji su najskloniji predrasudama, etiketiranju, zabludama i stereotipima. Glavni uzročnik svih predrasuda i zabluda je uglavnom neznanje. Kako bi ostvarili željene ciljeve planiramo realizovati brojne aktivnosti od kojih izdvajamo:

- ispitivanje javnog mjenja putem anketiranja

- Izrada i distribucija edukativnih letaka i brošura

- Edukacija timova za buduće aktivnosti u pogledu edukacije svih društvenih skupina

- Organizacija okruglog stola s ciljem predstavljanja rezultata, zaključaka i efekata realizovanih aktivnosti.

Trenutno je u procesu istraživanje mišljenja javnog mijenja, nakon čega slijedi izrada edukativnih letaka i brošura te realizacija preostalih aktivnosti predviđenih projektom.