Zajedno smo jači

Photo2

Realizaciju projekta „Zajedno smo jači“ sufinansira Općina Srebrenik sa sredstvima u iznosu od 1.380,00 KM.

Projekat ima za cilj da poboljša kvalitet života oboljelih i izliječenih lica  od malignih oboljenja. Aktivnosti koje su se realizovale  u okviru projekta su: formiranje stručnog tima za pomoć i podršku oboljelim i izliječenim licima, edukacija građana svih dobnih skupina  kroz izradu edukativnog i propagandnog materijala, pružanje pomoći u ostvarivanju zakonskih i drugih prava i mogućnosti, nabavka osnovnih životnih namirnica za porodice u stanju socijalne potrebe, okupacione, edukativne i kreativne radionice sa korisnicima te brojne druge aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju njihovog socijalnog položaja.