Zdravlje i moja okolina

startna

 

Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog  projekta "Jačanje lokalne demokratije/demokracije II - LOD" kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura.
Udruženje PIPOL Tuzla u sklopu svojih aktivnosti realizuje projekat pod nazivom "ZDRAVLJE I MOJA OKOLINA" na području općine Srebrenik. Projekat će biti realizovan u periodu od 01. augusta 2011. godine do 28. februara 2012. godine. 
Budući da Općina Srebrenik ima veliki problem sa zagađenim okolišom i divljim deponijama otpada, cilj ovog projekta je uticati na razvoj svijesti o potrebi očuvanja životne sredine, i edukacija svih društvenih segmenata o problemu zagađenog okoliša koji se negativno odražava na zdravlje djece i odraslih i kvalitet njihovog života, te poboljšati  ekološku  svijest i kulturu kod djece i omladine,razviti pozitivniji odnos prema okolišu i unaprijediti znanje  o okolišu  i održivom razvoj.
Ciljane grupe su nam bili učenici osnovnih škola, djeca i mladi, lokalno stanovništvo a takođe smo željeli uticati i na lokalne vlasti i da usmjerimo njihovu pažnju na probleme zagađenog okoliša na području općine Srebrenik.
Planirano je da u toku realizacije projekta "Zdravlje i moja okolina" budu sprovedene brojne aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju cilja i postizanju vidljivih rezultata. Do sada su realizovane sledeće aktivnosti:
" Promocija projekta kroz medije, gostovanja na TV i radio emisijama, 
" Formiran je odred izviđača,
" Izrađeni je i distribuirani edukativni materijal (letci, brošure...),
" Realizovane  kampanje "Zaštitimo naš okoliš", "Uredimo naš okoliš", "Bombon za tebe, čista okolina za sve",
" Edukacija učenika od I do IV razreda osnovne škole na temu "Zdravlje i moja okolina na časovima odjeljenske zajednice,
" Sastanci sa predstavnicima lokalne vlasti,
" Zasađena cvijetna aleja
" Kontinuirana podjela edukativnih letaka i brošura
i brojne druge aktivnosti koje su doprinijele ostvarenju ciljeva našeg projekta. Projekat su medijski podržali Radio Srebrenik, Radio studio D, TV TK, Dnevni avaz i NTV "JATA". 
Ovim projektom smo podstkli pozitivne promjene u sredini u kojoj živimo i u narednom periodu nastavit ćemo provoditi naše aktivnosti.

Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog  projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD“ kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura.

Udruženje PIPOL Tuzla u sklopu svojih aktivnosti realizuje projekat pod nazivom „ZDRAVLJE I MOJA OKOLINA“ na području općine Srebrenik. Projekat će biti realizovan u periodu od 01. augusta 2011. godine do 28. februara 2012. godine.

Budući da Općina Srebrenik ima veliki problem sa zagađenim okolišom i divljim deponijama otpada, cilj ovog projekta je uticati na razvoj svijesti o potrebi očuvanja životne sredine, i edukacija svih društvenih segmenata o problemu zagađenog okoliša koji se negativno odražava na zdravlje djece i odraslih i kvalitet njihovog života, te poboljšati  ekološku  svijest i kulturu kod djece i omladine,razviti pozitivniji odnos prema okolišu i unaprijediti znanje  o okolišu  i održivom razvoj.

Ciljane grupe su nam bili učenici osnovnih škola, djeca i mladi, lokalno stanovništvo a takođe smo željeli uticati i na lokalne vlasti i da usmjerimo njihovu pažnju na probleme zagađenog okoliša na području općine Srebrenik.

Planirano je da u toku realizacije projekta „Zdravlje i moja okolina“ budu sprovedene brojne aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju cilja i postizanju vidljivih rezultata. Do sada su realizovane sledeće aktivnosti:

  • Promocija projekta kroz medije, gostovanja na TV i radio emisijama,
  • Formiran je odred izviđača,
  • Izrađeni je i distribuirani edukativni materijal (letci, brošure...),
  • Realizovane  kampanje „Zaštitimo naš okoliš“, „Uredimo naš okoliš“, „Bombon za tebe, čista okolina za sve“,
  • Edukacija učenika od I do IV razreda osnovne škole na temu „Zdravlje i moja okolina na časovima odjeljenske zajednice,
  • Sastanci sa predstavnicima lokalne vlasti,
  • Zasađena cvijetna aleja
  • Kontinuirana podjela edukativnih letaka i brošura

i brojne druge aktivnosti koje su doprinijele ostvarenju ciljeva našeg projekta. Projekat su medijski podržali Radio Srebrenik, Radio studio D, TV TK, Dnevni avaz i NTV „JATA“.

Ovim projektom smo podstkli pozitivne promjene u sredini u kojoj živimo i u narednom periodu nastavit ćemo provoditi naše aktivnosti.

Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom: Evropska unija, Ministarstvo pravde BiH, UNDP i općina Srebrenik.

Galeriju slika možete pogledati ovdje.