ŽELIMO ČIST ZRAK A NE RAK

3162591602290840568291000020921680623330381124772n

Velika su čast i ponos biti među 100 nevladinih organizacija koje su u protekle dvije godine realizovale svoje projekte pod pokroviteljstvom Centra za promociju civilnog društva  ( CPCD) i Švedske razvojne agencije Sida a pod mentorstvom gospođe Snežane Šešlije - Resursni Centar civilnog društva .

Udruženje „PIPOL“ Tuzla je u periodu 01.05. do 15.12.2011. godine na području Općine Srebrenik realizovalo projekat „Želimo čist zrak a ne rak“ a većina projektom predviđenih aktivnosti se implementirala na području mjesne zajednice Babunovići s obzirom da je projekat imao za cilj da alarmira mještane ovoga područja ali i Općine Srebrenik o problemu zagađenog okoliša koji se negativno reflektirao na zdravlje i kvalitet života i rada ljudi na ovom području.
Projektom smo željeli i educirati stanovništvo o negativnom uticaju zagađene okoline na sve segmente čovjekova života, a naročito na pojavu brojnih oboljenja a posebno pojavu malignih oboljenja koja su u poslednjem periodu u porastu i od kojih obolijeva sve veći broj djece i odraslog stanovništva. Javnim zagovaranjem, u okviru ovog projekta,  o ovom problemu željeli smo na jedan relativno novi pristup na ovom području, demokratskim putem izboriti se za pravo na čist zrak, čistu vodu, nezagađeno zemljište te održavane i uređene javne površine.
Ciljana grupa su nam bili lokalno stanovništvo, naročito djeca i mladi, ali smo ovim projektom željeli da utičemo i na lokalne vlasti i ustanove u čijoj su nadležnosti rješavanje pomenutih problema.
Željene i postavljene ciljeve smo ostvarivali kroz realizaciju brojnih aktivnosti od kojih izdvajamo kontinuirane sastanke projektnog tima koji je bio realizator cjelokupnog projekta, anketiranje stanovništva, održavanje sastanaka sa lokalnim stanovništvom i lokalnim vlastima te kontinuiranom saradnjom sa brojnim interesnim i posredničkim skupinama, organizacija radionica sa djecom u školi, štampanjem i distribucijom edukativnih brošura i letaka, organizacijom akcija u zajednici te obilježavanjem značajnih datuma  kroz koje se nastavljala promocija projekta i kampanja za poboljšanje ekološke svijesti i kulture mještana Babunovića i Općine Srebrenik.
Projekat su medijski pratili Radio studio D, Radio Srebrenik, NTV „ Jata“ i TV TK. Ovaj projekat nam je omogućio da doprinesemo u stvaranju promjena u sredini u kojoj živimo i radimo, a stečena iskustva i znanja ćemo iskoristiti i za realizaciju niz drugih aktivnosti koje u budućnosti planiramo realizovati.